1. Για Τους Χαμένους Χρόνους
2. C' Est Ma Musique
3. Χορός Στη Φωτιά
4. Στα Όνειρα Μου
5. Μαζί Σου Θα Τρέξω
6. Λευκά Γεράκια
12. I Hear Your Heartbeat
11. The Last Frontier
10. In And Out
9. A Ring To Wear
8. Είμαι Καρδιά
7. Τα Παιδιά Της Πόλης