Μαζί Σου Θα Τρέξω

 

Μια φαντασία
Μια ιστορία
Μαζί σου θα τρέξω 
Τη φλόγα ν’αντέξω
Όταν γυρίσω 
Να σε κερδίσω
Σ’ αυτό το ταξίδι
Να σε κρατήσω
Μαζί σου θα τρέξω…