Είμαι Καρδιά

 

Είμαι στιγμή

Είμαι σκιά

Είμαι η σκόνη

Είμαι καρδιά

 

Είμαι το όπλο

Είμαι βροχή

Είμαι η μάχη

Είμαι ζωή

 

Είμαι ο ήχος

Ο πυρετός

Είμαι το όνειρο

Είμαι το φως

 

Είμαι στιγμή

Είμαι σκιά

Είμαι η σκόνη

Είμαι φωτιά

Είμαι στιγμή

Είμαι σκιά

Είμαι η σκόνη

Είμαι καρδιά

© 2020 Daphne Gerogianni • web design by Vck Zphrpl & Chr. Petropoulos
 aboutdaphne@gmail.com